latviski по русски Eesti
Maria Treben recipe

taimesegu väike Rootsirohi Maria Trebeni originaalretsepti alusel

90,2 g

taimesegule väike Rootsirohi
valatakse kaks 0,7 liitrist pudelit viina

Distantsleping

Käesolev distantsileping, tuginedes Ministrite kabineti 2014.aasta 20. mai määrusele nr 255 „Distantsilepingute tingimused”, sõlmitakse SIA „Daba elpo”, ühtne registreerimisnumber Ettevõtteregistris 40103280538, edasises tekstis – Müüja, ühelt poolt, ja Ostja – füüsilise isiku, vahel, teiselt poolt, kohustuste kohta, mis Ostjal tekivad tellides ühe või rohkem, ühesuguseid või erinevaid Kaupu, edasises tekstis – Kaup, tasudes selle eest arvel näidatud Kauba hinna koos tarnehinnaga ning Müüjal, Kauba tellimust kinnitades ja tagades Kauba kohaletoimetamise Ostja poolt näidatud tarneaadressil.

 

1. Tellimuse vormistamise kord.

1.1.  Ostja tellib, ostab ja tasub, Müüja aga tarnib ja müüb Kaupu kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega.

1.2.   Ostja teeb tellimuse, täites vastava tellimusvormi Müüja kodulehel www.zviedrurugtais.lv. Tellimust tehes näitab Ostja ära nõutud informatsiooni, st nime, perekonnanime, tarneaadressi ja oma kontakttelefoni. Mistahes muudatuste korral kohustub Ostja Müüjat õigeaegselt informeerima.

1.3.     Müüja kinnitab tellimuse, saates Ostjale elektrooniliselt arve, hinna (koos ja ilma KM-ta), tarne (transporditeenuse) hinna, ning ka vajalike Müüja pangarekvisiitidega, et Ostja saaks tellimuse eest tasuda. Kui Ostja kahe tööpäeva jooksul ei saa kinnitust näidatud e-posti aadressil, tähendab see, et tellimust ei ole vastu võetud.

 

2. Kauba hind ja tasumise kord.

2.1   Ostja tasub ülekandega Kaupade ja nende tarnimise eest (transporditeenused) esitatud arve alusel Müüja kontole vaid juhul kui on saadud kinnitav e-post Müüjalt.

2.2    Pärast arve tasumist võtab Müüja Ostjaga ühendust, et leppida kokku tarneviisi ja –aja osas.

2.3     Kokkuleppel Müüjaga tasub Ostja Kauba eest Euro valuutas, Müüja poolt koostatud arve alusel, Müüja poolt näidatud pangakontole kahe päeva jooksul alates arve saamise päevast.

2.4    Tasumise päevaks loetakse päev, mil arve peal näidatud rahasumma on laekunud Müüja pangakontole.

 

3. Tellimuse täitmise kord.

3.1 .Müüja toimetab Kaubad Ostja poolt näidatud aadressil.

3.2 .Juhul kui tellimuse töötlemise mingis etapis tekib tellimise korrigeerimise vajadus (näiteks mõni kaup ei ole saadaval või oodatakse konkreetse kauba tarnet tootjalt), võtab Müüja Ostjaga telefoni või e-posti teel ühendust ja teavitab muudatustest.

3.3 .Tellimus loetakse täidetuks hetkel, mil Kaup antakse faktiliselt Ostjale üle. Tellimuse kättesaamise kinnituse lahutamatuks osaks on Müüja poolt väljastatud saateleht koos sellel oleva Ostja või Ostja volitatud esindaja allkirja ja allkirja dešifreeringuga.

3.4. Juhul kui tellimuses näidatud tarneajal ei asu Ostja või tema volitatud esindaja eelnevalt näidatud tarneaadressil, toimetatakse Kaup tagasi Müüja lattu ning korduva tarne eest tuleb Ostjal tasuda vastavalt näidatud tarnetariifidele.

3.5.  Pärast Tellimuse täitmist loetakse Müüja kohustused Ostja ees täidetuiks.

3.6.  Omandiõigus Kaubale ja sellega seotud vastutus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel.

 

4. Loobumisõigus.

4.1.  Ostjal on õigus kaubast loobuda  14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamise hetkest, saates selle kohta Müüjale loobumiskirja, välja arvatud juhul kui Kaup on avatud ja kasutatud.

4.2.  Ostja kohustub 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kirjaliku loobumise saatmist tagastama Kauba  Müüjale. Ostja katab kõik, Kauba Müüjale tagasisaatmisega seoses tekkivad kulud.

4.3.  Juhul kui Ostja kasutab õigust Kaubast loobuda, vastutab Ostja Kauba kvaliteedi ja turvalisuse säilimise eest ning ka Kauba väärtuse igasuguse vähenemise eest juhul kui seda kasutatakse viisil, mis ei lange kokku hea usu põhimõttega, sealhulgas kasutatakse muul eesmärgil, mitte Kauba omaduse või toime selgitamiseks. Vastasel juhul jätab Müüja endale õiguse Kaupa mitte tagasi võtta.

4.4.     Pärast loobumiskirja ja Kauba kättesaamist, kuid hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul tagastab Müüja Ostjale Ostja poolt näidatud pangakontole Kauba eest tasutud rahasumma.

 

Tellimust tehes kinnitab Ostja, et on käesoleva Lepingu tingimustega täielikult tutvunud ja kohustub nendest kinni pidama. Ostja saab aru, et Müüjal on õigus käesoleva Lepingu tingimusi igal ajal muuta.

Asetan ostukorvi